taalniveaus

Iedere lezer heeft zijn eigen taalniveau. Je hebt misschien weleens gehoord van ‘schrijven op taalniveau B1’. Maar wat betekent het en wat zegt het?

taalniveaus: wat heb je eraan?

Met taalniveaus kun je lezers indelen. En je kunt het taalniveau van een tekst meten. Dat maakt het makkelijk om te communiceren over de begrijpelijkheid van teksten. De niveaus lopen van A1 tot en met C2. Verderop vind je uitleg over de verschillende niveaus.

taalniveau is maar één onderdeel

Om je doelgroep een begrijpelijke tekst aan te bieden, is het belangrijk om verder te kijken. Zorg dus dat je je doelgroep kent. Kun je wel wat hulp gebruiken voor je volgende tekst? Of bij het bepalen wat de beste schrijfstijl is voor jouw doelgroep? Bel dan (026) 785 02 17 of stuur een mail. Wil je een training volgen over taalniveaus? Kijk dan eens bij ‘moederbedrijf’ Bosman Communicatie.

80% van de bevolking begrijpt taalniveau B1

Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. Je kunt Algemene Voorwaarden prima op B1-niveau schrijven, maar A1 of A2 is niet mogelijk.

A1 A2 B1 B2 C1 C2
5% VAN DE BEVOLKING 15% VAN DE BEVOLKING 40% VAN DE BEVOLKING 25% VAN DE BEVOLKING 10% VAN DE BEVOLKING 5% VAN DE BEVOLKING

taalniveau A1

Iemand met taalniveau A1 begrijpt woorden of namen die vertrouwd zijn en heel eenvoudige korte zinnen.

taalniveau A2

A2 is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan heeft. Hij begrijpt korte eenvoudige teksten. Hij is in staat om informatie te vinden in eenvoudige teksten zoals een advertentie of een menukaart.

taalniveau B1

Mensen die taalniveau B1 hebben, begrijpen teksten die voor het grootste deel uit veelgebruikte woorden bestaan. Maar ze begrijpen ook moeilijker taal, als ze daar veel mee te maken hebben. Bijvoorbeeld door hun werk of hobby.

taalniveau B2

Heeft iemand taalniveau B2? Dan begrijpt hij een tekst waarin de schrijver een standpunt inneemt over een actueel onderwerp (‘de jeugd begrijpt alleen nog teksten van maximaal 140 karakters’) . Hij kan ook genieten van hedendaagse literatuur.

taalniveau C1

Met taalniveau C1 kan iemand lange en complexe teksten begrijpen. Hij kan specialistische artikelen en technische instructies begrijpen, zelfs als die over een ander vakgebied gaan. Hij waardeert complexe (oudere) literatuur en het gebruik van stijlen.

taalniveau C2

C2 is het taalniveau van zeer taalvaardige mensen. Ze begrijpen eigenlijk alle teksten. Of ze nu concreet of abstract zijn, bulken van jargon of metaforen maakt daarbij niet uit.